Posts Tagged ‘fat bastards’

Maten en gewichten

september 15, 2008

Zowaar! Slechts anderhalf uur over een afstand die je normaal in een half uurtje doet! Een waar succes!

Dweezel was al relatief wakker voor zijn vijfde koffie, dus dat is ook een succes te noemen en The Dog heeft ook al een teken van leven gegeven: de liftdeuren gingen open, drie man present. Dweezel betreedt de lift en het alarm gaat af omdat het toegelaten gewicht overschreden wordt. Tiens, Dweezel én The Dog samen wegen slechts zo’n zeventig kilo… Nadere inspectie van de overige liftgangers resulteerde in het aanschouwen van drie ongelooflijke penzen. U weet wel, zo van die zakken vet, omwonden door een XXL hemd met daarop een das die eigenlijk meer horizontaal lijkt te liggen dan vertikaal te hangen. The Dog kon zich net koest houden 🙂 De té klein uitvallende hoofdjes bovenop de penzen lachten schaapachtig toen Dweezel de lift verliet om de op zijn minst vierhonderd kilo toe te laten zich naar lager gelegen regionen te begeven. Dweezel nam dus de volgende lift naar -1 om een koffie en, zowaar, dezelfde penzen aantreffend aan het koffiemachien, druk duwend op de knop ‘sans sucre’ voor hun zwarte koffie. How sad.

Noch Dweezel, noch The Dog hebben iets tegen de ietwat meer gezette medemens, integendeel, maar in dit geval heeft Dweezel het over dagelijks zakenluch verorberende flessen wijn drinkende ‘zaken’mannen. Misschien is meer gewicht ook gewichtiger? Dunno. Men zegt wel eens dat goed gerief onder een afdakske moet staan, maar een afdak dat moet afgebroken worden eer men dat goed gerief terug kan vinden, is een beetje te veel van het goede.

Dweezel en The Dog hebben natuurlijk gemakkelijk praten: wat die twee ook naar binnen spelen in massale hoeveelheden, ze blijven altijd even veel wegen. Zelfs nog niet zo lang geleden na twee keer per week een grote met stoverijsaus en mayonnaise, twee frikandellen, een reuzesaté, vijf bitterballekes, een kaaskroket en nen Bicky 🙂