Posts Tagged ‘absoluut’

Etiquette?

september 12, 2008

Dweezel dartelt als een jonge pup doorheen blogland, nieuwsgierig snuffelend hier, vrolijk kwispelend daar, nu en dan eens blaffend tegen Grote Veralgemeningen en af en toe zijn pootje opheffend tegen Heilige Huisjes. Meestal gaan dat blaffen en pootje opheffen samen, ttz na de verwachte reactie op het geblaf, gaat het pootje in de lucht. En hup, terug op pad.

Ik denk – ik weet het niet zeker – dat er een bepaalde etiquette bestaat in blogland. Op sommige blogs lijkt die etiquette verdacht veel op “Gij zult geen andere mening hebben”. Ik ben er zeker van dat de auteurs van dergelijke blogs niet wandelen zoals de gemiddelde mens, maar eerder “voortschrijden”, liefst een paar centimeter boven de grond, zodat ze kunnen neerkijken op u en ik en bovenal de indruk trachten te wekken dat ze ongelooflijk belangrijk zijn. Ze hebben een mening over àlles en hun mening is De Mening, juist en onaantastbaar. En natuurlijk hebben ze wonderkinderen, dat kan gewoon niet anders, en de foto’s van die kinderen worden in het breed uitgesmeerd op het net. “Kijk eens hoe prachtig ze zijn en ze kunnen dit en dat, nu al, ze zijn twee jaar voor op hun leeftijdsgenoten, blablabla”… Ze doen maar, Dweezel heft zijn pootje op en denkt er niet aan om zijn ene nakomeling te grabbel te gooien, want daarop komt het neer. Te. Grabbel.

Gelukkig hebben ze het niet voor het zeggen, want dan zou Dweezel, kuierend door de Veldstraat, zelfs geen sigaret meer mogen opsteken. Misschien zouden ze eens moeten beginnen roken, die bloggers der Absolute Wijsheden, misschien worden ze dan wat meer ruimdenkend. Verdraagzamer. Beminnelijker. Althans voor mij – ik spreek niet in naam van anderen.

Etiquette dus. Euh, ik heb geen namen genoemd, of wel?